Vi har desværre ikke mulighed for at svare alle indkomne ansøgere. Hvis du ikke har modtaget en positiv tilkendegivelse indenfor

6 måneder er du og dit projekt desværre ikke blandt legatmodtagerne.

Ansøgninger

Bodil Pedersen Fonden behandler ansøgninger ca. 3 gange årligt - som regel i april, august og december. Der bevilges legater for omkring 1,2 mio. kr. årligt i portioner på mellem 5.000,- kr. og 75.000,- kr.

Der er ikke noget fast ansøgningsskema, men vi sætter pris på, at du kan beskrive dit projekt kortfattet på 1 - 2 sider. Vedlæg gerne bilag, evt. anbefalinger og budget.

Vi foretrækker at du sender din ansøgning som pdf-fil til:

eller til Bodil Pedersen Fonden, Lillevangsvej 86, 3520 Farum