Hjem

Bodil Pedersen Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og humanitære formål

samt aktiviteter til fremme og bevarelse af klodens natur og dyreliv.Bodil Pedersen Fonden bevilger årligt legater for omkring 1 mio. kr. i portioner på mellem 5.000,- og 50.000,- kr.* Fonden yder ikke støtte til studierejser, studieophold, deltagelse i konferencer og seminarer for enkeltpersoner.

* Fonden yder ikke støtte til personlige formål såsom hospitals- eller rekreationsophold, daglige udgifter og behandlinger

i forbindelse med sygdom og kriser.