Den gode ansøgning:

Der er ikke noget fast ansøgningsskema, men vi sætter pris på, at du kan beskrive dit projekt kortfattet på 1-2 sider. Skriv tydeligt øverst, hvad du søger til og hvor meget du søger. Vedlæg gerne bilag, evt. anbefalinger og budget. Hvis vi har brug for yderligere oplysninger, vil vi kontakte dig.


  • Bemærk: Fonden yder ikke støtte til studierejser, studieophold, deltagelse i konferencer og seminarer for enkeltpersoner.

Send ikke personfølsomme oplysninger:

For at kunne behandle din ansøgning har vi ikke brug for dit CPR-nummer eller andre følsomme

personoplysninger om dig, som fx eksamensbeviser, helbredsoplysninger eller personlige økonomiske

dokumenter. Vi vil derfor bede dig om ikke at sende sådanne oplysninger til os.

Frist for indsendelse af ansøgninger: 

Vi læser løbende ansøgninger.

3 gange årligt - i april, august og december - behandler vi de indkomne ansøgninger.

Frist for indsendelse af ansøgninger er derfor inden 1. april, inden 1. august og inden 1. december. 

Hvornår får du svar?

Bodil Pedersen Fonden motager hvert år mange ansøgninger, og det er desværre ikke muligt for os at svare alle. Hvis du ikke har modtaget en positiv tilkendegivelse på din ansøgning inden for 6 måneder, er du eller dit projekt desværre ikke blandt legatmodtagerne. 

Ændret frist for ansøgninger grundet COVID-19:


Bodil Pedersen Fondens bestyrelsesmøder 2020 er udskudt nogle måneder grundet situationen omkring Covid-19/Corona.


Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 6. juni 2020.


Næste bestyrelsesmøde er den 5. oktober med ansøgningsfrist den 20. september 2020.
Send din ansøgning som en pdf-fil