Den gode ansøgning:

Der er ikke noget fast ansøgningsskema, men vi sætter pris på, at du kan beskrive dit projekt kortfattet på 1 - 2 sider.

Skriv tydeligt øverst, hvad du søger til og hvor meget du søger. Vedlæg gerne bilag, evt. anbefalinger og budget.

Hvis vi har brug for yderligere oplysninger, vil vi kontakte dig.


Bemærk: Fonden yder ikke støtte til studierejser, studieophold, deltagelse i konferencer og seminarer for enkeltpersoner.

Personfølsomme oplysninger:

For at kunne behandle din ansøgning har vi ikke brug for dit CPR-nummer eller andre følsomme

personoplysninger om dig, som fx eksamensbeviser, helbredsoplysninger eller personlige økonomiske

dokumenter. Vi vil derfor bede dig om ikke at sende sådanne oplysninger til os.

Frist for indsendelse af ansøgninger: 

Vi læser løbende ansøgninger. 3 gange årligt - i april, august og december - behandler vi de indkomne ansøgninger.

Frist for indsendelse af ansøgninger er derfor inden 1. april, inden 1. august og inden 1. december.

Hvornår får du svar?

Bodil Pedersen Fonden motager hvert år mere end 1000 ansøgninger, og det er desværre ikke muligt foros at svare alle. Hvis du ikke har modtaget en positiv tilkendegivelse på din ansøgning inden for 6 måneder, er du eller dit projekt desværre ikke blandt legatmodtagerne. 

Send din ansøgning som en pdf-fil